28 maart 2018

Nieuws

Site online

Op 5 mei is de nieuwe site van Lapidaire Advies online gegaan onder de URL www.Lapidaire-Advies.nl
Na een paar weken bouwen, schrijven, zoeken en schrijven was het dan eindelijk zo ver.
Begin dit jaar is Lapidaire-Advies formeel van start gegaan; feitelijk een naamsverandering van Huiskamer Lapidaire; en dat was op zijn beurt weer de informele opvolger van Huiskamerrestaurant Lapidaire.
Wat is uw mening over de nieuwe site van Lapidaire Advies? Wat vindt u van de vormgeving? Is-ie duidelijk? Mist u dingen? Want vindt u van de illustraties? Wat vindt u van het logo?
Begrijpt u wat ik ermee wil bereiken? Ik ben heel benieuwd naar uw mening. Wilt u me die laten weten? Wees gerust eerlijk; ik ben bij voorbaat heel blij met positieve kritiek.

Logo vernieuwd

Het logo van Lapidaire Advies staat symbool voor de partijen, die samengebracht worden.
Het zijn drie ogen, die een gezamenlijk doel zien.
Het zijn drie mensen, die samen ondernemen.
Het zijn drie partijen, die samenwerken.
Het zijn symbolen voor drie bedrijven, die zich optimaal voor u inzetten.
Het zijn drie personen samen aan tafel.
Het is het netwerk waarbinnen Lapidaire Advies werkt om u optimaal van dienst te zijn.
Het zijn vertegenwoordigers van groepen, die door Lapidaire Advies begeleid worden.
Het zijn de gezamenlijke verantwoordelijken bij het uitgeven van leermaterialen.
Het zijn de mensen waarmee samengewerkt wordt in geval van een interim-opdracht.

Inhoud site Lapidaire Advies

Er zijn kosten noch moeite gespaard om met de site duidelijk te maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van Lapidaire Advies zijn.
Heel staccato (of lapidair [kort en kernachtig]): Advies, Begeleiden, Uitgeven en Interim. Aan u het oordeel of ik daarin geslaagd ben.
Ik ben oprecht nieuwsgierig naar uw mening en verneem graag uw positieve kritiek en verbeterpunten. Mail me gerust.

Mailadressen vervangen

Staat één van de oude of verouderde mailadressen nog in uw bestanden? Met svh.nl? Met tiscali.nl? Met hyberink.nl? Of met datawyse.nl?
Ja? Vervang die dan alstublieft vanaf nú in johan@lapidaire-advies.nl en de communicatie via mail zal super-soepeltjes (blijven) verlopen.
LinkeIn, Facebook, Twitter, Messenger, Whatsapp, telefoon, Instagram, Pinterest … ook via deze kanalen/social media kunt u communiceren met Lapidaire Advies.
Laat maar wat van u horen. U bent van harte uitgenodigd.